Konkordans för samnordisk runtextdatabas

Syftet med den samnordiska runtextdatabasen är att samla alla nordiska runinskrifter på ett och samma ställe. Arbetet påbörjades 1993; den senaste versionen släpptes i september 2014. En del av databasen innehåller inskrifterna normaliserade till fornvästnordiska; jag har skapat konkordanser av dessa inskrifter.

Min konkordans består av två PDF-filer: dels själva konkordansen och dels en en lista med inskriftstexterna. Det finns också konkordanser för delar av materialet: medeltida inskrifter (konkordans respektive inskriftslista); vikingatida inskrifter (konkordans respektive inskriftslista); samt urnordiska inskrifter (konkordans respektive inskriftslista).

Genom att klicka på signum i konkordansen kommer man till motsvarande inskrift i listan; genom att klicka på ett ord i listan av inskrifter kommer man till motsvarande post i konkordansen.

Lars Engebretsen. E-post: info@engebretsen.se.