Under Svea banér

Under 1800-talet utformades den klassiska svenska studentsången i Uppsala under ledning av exempelvis Johann Christian Friedrich Hæffner, Gunnar Wennerberg och Oscar Arpi. En stor mängd sånger för manskör skrevs då och de visar alla den rådande tidsandan: skandinavismen, det starka intresset för rötterna till den skandinaviska kulturen, och frihetstänkandet. Många av sångerna sjungs fortfarande av manskörer vid svenska och finska universitet men trots det fanns tidigare ingen någorlunda sammanhållen samling av dem. Boken »Under Svea banér» fyller detta tomrum med sina närmare nittio sånger; se innehållsförteckningen med en exempelsida samt en lista på kända tryckfel i första, andra respektive tredje tryckningen.

E-post: info@engebretsen.se. Senaste ändring: 2005-05-04.