Tryckfel i »Under Svea banér» (första tryckningen)

Flaskan

B-2: Skänklåt

I takt 10 står det: »brän-ne vin»; Ska vara: »brän-ne-vin».

B-4: Halvan

I takt 7 ska tredje tonen i T1 vara f, inte g.

Flickan

C-14: Kom och var du mitt täcke

Står: »Appasionato»; Ska vara: »Appassionato».

Fosterlandet

D-6: Sverige

Extra taktstreck ska bort i takt 4 (observera även att strecket räknas i taktnumreringen).

D-44: Under Svéa baner

Upptakten ska inte räknas med i taktnumreringen. Repristecken saknas i sista takten.

D-45: Först må du lära

Upptakten ska inte räknas med i taktnumreringen. Extra taktstreck ska bort i takt 7 (observera även att strecket räknas i taktnumreringen).

D-46: Marsch (Låt dina portar upp)

I takt 14 står det: »Vak-nen, nen,»; Ska vara: »Vak-nen,» med text på första och anda slaget.

D-62: Svenska marschen 1941

Första ordet i vers 3 står tryckt: »Var»; Ska vara: »Vad».

Övrigt av rang

F-3: Ack om jag vore kejsare

I takt 31, basstämman, står det: »re-»; Ska vara: »be-».

F-16: Gryning vid havet

I takt 53, basstämman, står det: »sto--men»; Ska vara: »stor-men».

F-45: Studentsången

I takt 16 ska sista tonen i T2 vara g, inte b.

E-post: info@engebretsen.se. Senast ändrad: 2005-05-04.